Cháy Văn phòng công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China TelecomTỉnh Hồ Nam - TQ : Văn phòng công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Telecom - Tòa nhà China Telecom cao 42 tầng với chiều cao 218m cháy ngùn ngụt lúc 15h30 ngày 16/9 (giờ địa phương)