Cho Dzũ dzó vay ít tịu đi ug cờ fơ"Nè coi nè, 1 ngày tao gom máy chẹo... Nè, mỗi tháng bán 1 2c thôi là sống cả năm... Tỷ nè, mấy chục tỷ nè, trăm tỷ nè... Vô vs tao đy...". Ohm, cho Dzũ dzó vay ít tịu đi ug cafe nhe.... Sốg giữa zombj giới ko có tiền ug cafe thì ra đầu hẻm ghi sổ tiếp cho bàn bán cafe cóc đầu hẻm, Vũ Art mãi đỉnh 😋