Khi người ta thích tiền


Khi người ta thích tiền, thích những tiêu chuẩn này nọ kia, tỏ vẻ và thể hiện... Là khi người ta kì vọng quá nhiều về cuộc sống, quên đi 2 từ "cõi tạm", Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh