Kim cương có quý giá hay khôngKim cương có giá trị hay ko? Hãy hỏi người tiêu dùng vs người chuyên môn sẽ dc 2 kết quả trái ngược. Kim cương có giá trị cao trong mắt người dùng, và có giá trị bằng viên kẹo trong mắt người chuyên môn. Trong cõi "vô thường", thông tin xác thực mới là thứ quý giá hơn tất cả, vì thông tin xác thực sẽ thay đổi tất cả, giải thoát cho tất cả, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh