Nghịch lý của cuộc sốngNhững người ngèp luôn sóg thỏai mái, những người giàu luôn căng thẳg. Những kẻ bất tài luôn làm lãnh đạo, những người tài luôn sống ẩn nhẫn. Những kẻ vị kỉ luôn tính chuyện yêu đương, những người rộng rãi yêu tất cả... Những ngịch lý của cuộc sống luôn diễn ra là vì sự mê mờ của nhân thế, làm cách nào để giải mê xin hãy theo dõi những bài viết sau, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh