Sống không cần nghĩ nhiều


Thường thì mọi người đều cho rằng ko cần suy nghĩ, tìm hiểu nhiều làm j, cứ chú tâm làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống là dc. Nhưng đi đường thì luôn có những ngã rẽ, và đại đa số đều rẽ... Sai, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh