Thần chú giải tỏa thôi miên cho zombj giới


Sau đây là Thần chú giải tỏa thôi miên cho zombj giới...

"0 thành công, 0 có tiền, 0 quần áo đẹp v xế hộp, 0 du lịch checkin chanh xả, 0 mỹ nữ vây quanh, 0 kiểu lao động là vinh wang làm việc cật lực để đạt thành quả, 0... tiếp xúc " 

Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh