Thoát lyChiếc áo chưa bao giờ làm nên thầy tu, có ngờ đâu rằng chỉ với mẫu viết chì và 1 mặt giấy là rất đủ để... Thoát ly khỏi zombj giới, Vũ Art mãi đỉnh 😋