Zombj giới và chiêu tròZombj giới thường quan niệm rằng phải chiêu trò lắt léo trong cuộc sống mới đắt được lợi phần. Nhưng chiêu trò j thì cũng chỉ là những hoạt động gói gọn trong 1 cõi giới, và trong mỗi cõi giới đều có những quy luật, khuôn mẫu để cấu thành tạo nên cõi giới đó, chiêu trò lắt léo hoặc chui rúc ngõ ngách nào thì cũng luẩn quẩn nằm trong 1 cái chuồng mà thôi, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh