Có lọc lõi khôn ngoan kiếm dc bao nhiêu tiền thì... Mây của trời cũng là để cho gió cuốn đi... 😋