Kịch bản về thuộc địa Nhân giới


Đầu tiên, hãy làm cho chúng quên đi nguồn gốc, để chúng thờ phượng chủ nhân của chúng mà thôi. Kế đến, điều khiển chúng bằng sự ham muốn vật chất bằng cách làm rối loạn lệch lạc tâm linh của chúng. Và ngọn roi để quất lên lưng chúng, bắt chúng nghe theo đó chính là Tiền. Và đây chính là dấu ấn của chủ nhân thế giới này. The All Seeing Eye.

(... Trong 1 kịch bản của lơn xơn bơn Vũ Art mãi đỉnh viết ra về thuộc địa Nhân giới, chứ ko có j hết 😁)