Ko thể rao giảng về sự thật của thế giới cho những... Chú zombj


Ko thể kêu gọi 1 người chuyển sang ăn chay, và nói v họ rằng ăn mặn là 1 sự sai lầm, củng ko thể nói v 1 người rằng tất cả những j họ đang cho là đúng chỉ là 1 sự sai lầm, vì tất cả đã là nếp sống. Ko thể dạy cho những con thú biết nói năng và sử dụng các phép tính... Và cũng ko thể rao giảng về sự thật của thế giới cho những... Chú zombj. Sự tuyệt đỉnh của những bộ óc thống trị ở tầm thế giới cũng như 1 tay cao thủ chơi cờ đối với 1 tay đang tập chơi, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh.