Thông điệp trong các tác phẩm


Các tác giả đang muốn gửi đi 1 thông điệp rằng, chúng ta đang dần bị zombj hóa, chỉ vì chính bản thân chúng ta cũng đang biến thành zombj nên ko nhận thức ra dc mak thôi, Vũ Art mãi đỉnh 😋