Trại tù khổ saiHệ thống nào từ chối sự hiện diện của thần, hệ thống nào con người được hưởng quá ít so với sức lao động bỏ ra, hệ thống nào tư tưởng không được tự do, không có phát minh, không có sản phẩm tinh thần giá trị, hệ thống nào tầng lớp cai trị bóc lột thậm tệ tầng lớp bị trị, hệ thống nào con người đấu tranh lẫn nhau sống còn... Đó là 1 trại tù khổ sai.

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh