Vì sao Thượng Đế lại để cho thế giới này hỗn mang đến như vậy


Vì sao Thượng Đế lại để cho thế giới này hỗn mang đến như vậy. Câu trả lời chắc là cũng giống như khi chúng ta nuôi một số lượng lớn các bầy gia súc..., Vũ Art mãi đỉnh 😋