Đời Dzũ dzó

 

Đời phong ba bốn phương là nhà

Mặt đất làm chiếu, bầu trời làm màn, gió làm chăn

Lơn xơn bơn không cần biết nơi đâu là bến bờ

Đi cho đến nơi mặt trời nằm nghĩ, mặt trăng ngừng trôi

Đời Dzũ dzó chỉ thế thôi ☘️