Có này ko đẹp thì thôi 😋

Khối Thạch Anh vàng tự nhiên nguyên bản