Để không phải nhọc công chinh phục thế giới


Để không phải nhọc công chinh phục thế giới để thống trị, hãy âm thầm tẩy não và làm cho nó... Ngáo đi 😋