Đời phong ba bốn phương là nhà

Đời phong ba bốn phương là nhà
Mặt đất làm chiếu, bầu trời làm màn, gió làm chăn
Lơn xơn bơn không cần biết nơi đâu là bến bờ
Đi cho đến nơi mặt trời nằm nghĩ, mặt trăng ngừng trôi
Đời Dzũ dzó chỉ có thế thôi ☘️