Ráng để đong lon gạo, thiếu bà bán gạo 2 lon rồi 😋