Tẩy nãoKiến thức nếu không dùng sẽ quên trong vài ngày, vậy thì tại sao con người ta phải tốn hàng đống thời gian, thậm chí 1/3 cuộc đời để ê a trong các trại tù có tên "mái trường". Xin thưa, đó là cái khoản thời gian mà các hệ thống tẩy não người ta, tạo ra các zombj vô tri vô giác để dễ bề sử dụng 😋