Chill chill góc


Sáng đi chở đồ mướn kiếm xèng mua gạo mua tương, rồi tối về "góc chill chill" thư giãn nghĩ ngơi 😋